Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

Αναφορά

Ο κακός είναι ακάθαρτος στην ψυχή, ενώ ο ενάρετος καθαρός.
Πλάτων
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Bibliographic details for αβανιά