Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

Αναφορά

Δεν μπορείς να επιβάλλεις αρετές, εάν δεν τις τηρείς ο ίδιος.
Σωκράτης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Bibliographic details for αβδηριτισμός