Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

Πρότυπο:προσχέδιο-ορισμ

Λείπει ο ορισμός (ή οι ορισμοί) αυτής της λέξης. (Προσθέστε τον/τους!)

Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα άρθρα στην Κατηγορία:Ελλείποντες ορισμοί.
Τελευταία τροποποίηση στις 24 Νοεμβρίου 2008 18:25