Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

Ελληνικό Λεξικό:Αλφαβητική ταξινόμηση λημμάτων

Από Ελληνικό Λεξικό
Οι δυσκολίες δυναμώνουν το νου, όπως η εργασία το σώμα.
Σενέκας
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στη σελίδα αυτή εξηγούνται οι πρακτικές που ακολουθούνται για την αλφαβητική ταξινόμηση των λημμάτων ανά γλώσσα. Επειδή διάφορες γλώσσες ακολουθούν διαφορετικά αλφαβητικά συστήματα, προχωρούμε σιγά σιγά και μόνο όταν είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζουμε καλά το αλφαβητικό σύστημα της γλώσσας με την οποία κάθε φορά εργαζόμαστε. Για όσες γλώσσες δεν υπάρχει αναφορά σε αυτή τη σελίδα, δεν εφαρμόζεται κάποια ιδιαίτερη ταξινόμηση (ακόμη).

Ελληνικά

Για τα νέα και αρχαία ελληνικά εισάγουμε στο τέλος του κειμένου και πριν τις κατηγορίες και τα iwikis την κλείδα ταξινόμησης ως εξής:

Για τη λέξη Αλέξανδρος γράφουμε: {{κλείδα ταξινόμησης|αλεξανδροσ}}

Όπως φαίνεται στο παράδειγμα, στην κλείδα ταξινόμησης δεν υπάρχουν κεφαλαία, τονούμενα γράμματα και τελικό σίγμα. Δεν υπάρχουν επίσης κενά, παρενθέσεις, παύλες και οποιαδήποτε άλλα σύμβολα εκτός των 24 γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου.

Γαλλικά, Γερμανικά

Για τις ξένες γλώσσες ακολουθούμε άλλη πρακτική: Εισάγουμε την κλείδα ταξινόμησης ως παράμετρο στο μέρος του λόγου και δίπλα στην παράμετρο της γλώσσας. Αν μια λέξη ανήκει σε πολλές γλώσσες, θα πρέπει να εισαχθεί η κλείδα πολλές φορές. Αυτή η εργασία γίνεται κανονικά από bot, μπορεί όμως να γίνει και κατευθείαν κατά την εισαγωγή του νέου άρθρου.

 • Π.χ. στη λέξη génétique η γραμμή με το μέρος του λόγου γράφεται ως εξής:
  {{-επιθ-|fr|genetique}}

Επίσης εισάγουμε την κλείδα στο πρότυπο {{ετυμ xx|XX|kleida}} και ως παράμετρο στις κατηγορίες.

 • Π.χ. στη λέξη récolte η γραμμή της ετυμολογίας γράφεται ως εξής:
  : '''{{PAGENAME}}''' < {{ετυμ it|FR|recolte}} [[ricolta]]
 • Στη λέξη Grèce η γραμμή με την Κατηγορία γράφεται ως εξής:
  [[Κατηγορία:Ευρωπαϊκή Ένωση στα γαλλικά|grece]]

Στην κλείδα ταξινόμησης δεν υπάρχουν κεφαλαία ούτε γράμματα με τόνους ή άλλα διακριτικά. Εάν μια λέξη δεν έχει κεφαλαία ούτε γράμματα με διακριτικά, τότε η εισαγωγή κλείδας είναι περιττή.

Γαλλικά ρήματα από se ή s'

Για τα ρήματα της γαλλικής γλώσσας που συντάσσονται με αντωνυμία (verbes pronominaux) η κλείδα παραλείπει την αντωνυμία se (ή s').

 • Π.χ. στη λέξη se coucher η γραμμή με το μέρος του λόγου γράφεται ως εξής:
  {{-ρημ-|fr|coucher}}
 • Στη λέξη s'appeler η γραμμή με το μέρος του λόγου γράφεται ως εξής:
  {{-ρημ-|fr|appeler}}

Εσπεράντο

Στην εσπεράντο τα γράμματα με διακριτικά (ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ) δεν αντικαθίστανται από τα "απλά" c, g, h, s, u αλλά λογίζονται ως διαφορετικά γράμματα. Για να ταξινομηθούν αυτά τα γράμματα αμέσως μετά τα "απλά" αντίστοιχά τους, χρειάστηκε να εφαρμόσουμε ένα τέχνασμα, δηλαδή να αντικαθιστούμε αυτά τα γράμματα στην κλείδα ταξινόμησης με τα απλά αντίστοιχά τους ακολουθούμενα από α ελληνικό. Βλέπε επίσης και τον κώδικα του bot που εισάγει την κλείδα.

Χαρακτήρες: ĉ  ĝ  ĥ  ĵ  ŝ  ŭ
Κλείδα:   cα gα hα jα sα uα
 • Π.χ. στη λέξη aŭto η γραμμή με το μέρος του λόγου γράφεται ως εξής:
  {{-ουσ-|eo|auαto}}

Προσοχή:Εάν το πρώτο γράμμα της λέξης έχει διακριτικά, δεν αντικαθίσταται στην κλείδα ταξινόμησης.

 • Π.χ. στη λέξη ŝafidaĵo η γραμμή με το μέρος του λόγου γράφεται ως εξής:
  {{-ουσ-|eo|ŝafidajαo}}
 • Η λέξη Ĉado θα γραφεί:
  {{-κυρ-|eo|ĉado}}, αφού το αρχικό κεφαλαίο πρέπει να μετατραπεί στο αντίστοιχο πεζό.
 • Στη λέξη ĉefe δεν είναι απαραίτητη η κλείδα ταξινόμησης αφού το πρώτο γράμμα δεν αλλάζει και δεν υπάρχει άλλο γράμμα με διακριτικό.

Εννοείται ότι η ίδια κλείδα πρέπει να μπει και στις γραμμές του τύπου [[Κατηγορία: xxx (εσπεράντο)|kleida]]

Ρουμανικά

Για τη ρουμανική γλώσσα ακολουθούμε παρόμοια τακτική όπως και για την εσπεράντο (βλέπε επίσης και τον κώδικα του bot που εισάγει την κλείδα. Τα γράμματα με διακριτικά (ă â î ş ţ) λογίζονται ως διαφορετικά γράμματα από τα αντίστοιχά τους "απλά" και για να ταξινομηθούν σωστά οι λέξεις αντικαθίστανται στην κλείδα από τα απλά και ένα ελληνικό γράμμα ως εξής:

Χαρακτήρες: ă  â  î  ş  ţ
Κλείδα:   aα aε iα sα tα

Όπως και για την εσπεράντο, δεν αντικαθίσταται το αρχικό γράμμα της λέξης, εκτός αν είναι κεφαλαίο, οπότε μετατρέπεται στο αντίστοιχό του πεζό.

 • Π.χ. στο λήμμα Ţările de Jos η γραμμή με το μέρος του λόγου γράφεται ως εξής:
  {{-κυρ-|ro|ţaαriledejos}} (μετατροπή του κεφαλαίου στο αντίστοιχο πεζό χωρίς απαλοιφή του διακριτικού, απαλοιφή κενών)
 • Στη λέξη îmbogăţi γράφουμε:
  {{-ρημ-|ro|îmbogaαtαi}}
 • Στη λέξη tânăr γράφουμε:
  {{-επιθ-|ro|taεnaαr}}
 • Στη λέξη înalt είναι περιττή η κλείδα ταξινόμησης αφού δεν αλλάζει το πρώτο γράμμα.

Όπως και για τις άλλες γλώσσες, εισάγουμε την ίδια κλείδα και όπου άλλού χρειάζεται, π.χ. στο Πρότυπο {{ετυμ xx|RO}} ή στις Κατηγορίες