Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

Ελληνικό Λεξικό:Αριθμός λημμάτων ανά γλώσσα

Από Ελληνικό Λεξικό
Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να αποκτήσει τη τέλεια αγάπη, παρά μόνο εκείνος που απέβαλε τον παλιό εαυτό του.
Μέγας Βασίλειος
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σημειώσεις

Οι αριθμοί που ακολουθούν είναι ενδεικτικοί. Πολλά λήμματα ανήκουν σε δύο κατηγορίες (πχ. στα αγγλικά είναι πολύ σύνηθες η ίδια λέξη να είναι ρήμα και ουσιαστικό), κάτι που δεν λαμβάνεται υπόψη στους παρακάτω υπολογισμούς.

Πάνω από 50 000 λήμματα

Πάνω από 10 000 λήμματα

Πάνω από 5 000 λήμματα

Πάνω από 1 000 λήμματα

Πάνω από 500 λήμματα

Πάνω από 200 λήμματα

Μέθοδος υπολογισμού

Βάση για τον υπολογισμό αποτελεί η σελίδα Κατηγορίες με τις περισσότερες αναφορές.

Για τα ελληνικά

...έκανα τον εξής υπολογισμό:

«Ελληνική γλώσσα» - «Κλιτές μορφές επιθέτων, ουσιαστικών, ρημάτων» - «Λέξεις της καθαρεύουσας» :
120213 - (52299+2279+5+5137) = 60 493
Για τα γαλλικά
«Γαλλική γλώσσα» - «Κλιτές μορφές ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων»:
12 129 - (40+58+23) = 12 008
Για τα αγγλικά
«Αγγλική γλώσσα» - «Κλιτές μορφές ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων»:
6 747 - (2+0+173) = 6 872
Για την εσπεράντο
«Γλώσσα εσπεράντο» - «Κλιτές μορφές ρημάτων, ουσιαστικών, επιθέτων»:
42 737 - (21 322 + 12 438 - 3 081) = 5 896
Για την ίντο
«Γλώσσα ίντο» - «Κλιτές μορφές ουσιαστικών, κυρίων ονομάτων»:
8 630 - (8 177 + 26) = 427
Άλλες γλώσσες

Υπάρχουν (σήμερα, 29/2/08) ελάχιστες κλιτές μορφές στις άλλες γλώσσες, γι' αυτό και αντέγραψα απλά τον αριθμό «μελών» που εμφανίζεται στην παραπάνω σελίδα.