Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

Ελληνικό Λεξικό:Οδηγός για νέους χρήστες/Εσωτερικοί σύνδεσμοι

Από Ελληνικό Λεξικό
Θυμού κράττει.
Χίλων
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Το άρθρο είναι μέρος του
Οδηγού για νέους χρήστες
Σελίδες οδηγιών...

Αρχή
Επεξεργασία
Διαμόρφωση κειμένου
Ετυμολογία
Ορισμοί
Παραδείγματα
Μεταφράσεις
Εσωτερικοί σύνδεσμοι
Σελίδες συζήτησης
Εγγραφή
Σύνοψη

Δείτε επίσης...

Βοήθεια

Οι σύνδεσμοι διαδραματίζουν γενικά σημαντικό ρόλο στο Βικιλεξικό. Εσωτερικοί λέγονται εκείνοι οι σύνδεσμοι σε άρθρα ή σελίδες του ίδιου του Βικιλεξικού.

Πότε δημιουργούνται

Μπορείτε να δείτε ήδη υπάρχοντα άρθρα και να τα συμβουλευτείτε ως παράδειγμα. Δεν υπάρχει κανόνας για το αν μία αναφορά θα πρέπει να γίνει σύνδεσμος, ωστόσο θα πρέπει να εκτιμάται κάθε φορά αν ο σύνδεσμος αυτός θα προσέφερε περισσότερο στην κατανόηση του άρθρου ή αν γενικά θα ήταν χρήσιμος στον αναγνώστη. Ένα άρθρο χωρίς ή με ελάχιστους εσωτερικούς συνδέσμους δεν αποτελεί πρότυπο, αλλά και η υπερβολική χρήση τους πολλές φορές δεν συνεισφέρει θετικά.

Πώς δημιουργούνται

Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο σε μία άλλη σελίδα ή άρθρο του Βικιλεξικού, αρκεί να ενσωματώσετε τον τίτλο της συγκεκριμένης σελίδας ανάμεσα σε δύο αγκύλες:

[[Βικιλεξικό]]

Για να δημιουργηθεί ο σωστός σύνδεσμος θα πρέπει ο τίτλος ανάμεσα στις αγκύλες να είναι ακριβώς ίδιος με τον τίτλο της σελίδας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη κλίση του τίτλου της σελίδας ή γενικά να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό όρο, μπορείτε να προσθέσετε το διαχωριστικό σύμβολο "|", χωρίζοντας τον πραγματικό τίτλο της σελίδας με τον δικό σας εναλλακτικό όρο.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο στην σελίδα Ελληνικό_Λεξικό:Αμμοδοχείο αλλά ο σύνδεσμος να γράφει απλά "αμμοδοχείο", τότε γράφετε:

[[Ελληνικό_Λεξικό:Αμμοδοχείο|αμμοδοχείο]]

το οποίο εμφανίζεται ως:

αμμοδοχείο

και σας συνδέει με τη σελίδα του αμμοδοχείου.

Κατηγορίες

Μία πολύ σημαντική λειτουργία είναι επιπλέον η κατηγοριοποίηση ενός άρθρου. Για το σκοπό αυτό γράφετε (συνήθως στο τέλος του άρθρου) [[Κατηγορία:]], προσθέτοντας τον τίτλο της κατηγορίας μετά την άνω και κάτω τελεία (":"). Με αυτό τον τρόπο, στο τέλος της σελίδας του άρθρου, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο με την κατηγορία στην οποία ανήκει το άρθρο. Οι σύνδεσμοι των κατηγοριών μπορούν στη συνέχεια να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας όπως κάθε άρθρο. Μπορείτε να καταχωρείτε ένα άρθρο σε περισσότερες από μία σχετικές κατηγορίες.

Αν για κάποιο λόγο θέλετε να δημιουργήσετε έναν εσωτερικό σύνδεσμο σε μια κατηγορία (όπως ακριβώς ένα σύνδεσμο σε άρθρο), τότε πρέπει να προσθέσετε μία άνω και κάτω τελεία πριν τη λέξη "Κατηγορία", ως εξής:

[[:Κατηγορία:Αρκτικόλεξα (ελληνικά)]]

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζει:

Κατηγορία:Αρκτικόλεξα (ελληνικά)

Μπορείτε αν θέλετε να πειραματιστείτε στο αμμοδοχείο ή να συνεχίσετε.