Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

Ηδύλη

Από Ελληνικό Λεξικό
Διδασκόμεθα περισσότερα από τα σφάλματα ενός ανθρώπου, παρά από τις αρετές του.
Λογγφέλον
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση