Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

Πρότυπο:κλείδα ταξινόμησης/el

Από Ελληνικό Λεξικό
Πριν κάνετε οποιαδήποτε πράξη, πρώτα να την ψυχομετράτε, αν είναι τίμια και ύστερα αν σας είναι ωφέλιμη.
Σωκράτης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πώς λειτουργεί

Αυτό το πρότυπο παράγει μία παράμετρο για χρήση με το DEFAULTSORT με τη βοήθεια του {{κλείδα ταξινόμησης/παραγωγή}}. Παίρνει 2 παραμέτρους:

  1. το λήμμα προς ταξινόμηση χωρίς διακριτικά σημεία και χωρίς κεφαλαία γράμματα
  2. το λήμμα χωρίς διακριτικά αλλά με όποια κεφαλαία περιέχει

Αν η 1η παράμετρος είναι κενή, το PAGENAME χρησιμοποιείται στη θέση της.

Αν η 2η παράμετρος είναι κενή, το PAGENAME επίσης χρησιμοποιείται στη θέση της.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι, αν το λήμμα δεν περιέχει ούτε διακριτικά ούτε κεφαλαία, αυτό το πρότυπο μπορεί να καλείται χωρίς παραμέτρους. Η συμβολοσειρά που παράγεται θα είναι

{{PAGENAME}} ! !

Δείτε {{κλείδα ταξινόμησης/παραγωγή}} για περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημειώσεις

  • Υποτίθεται ότι θέλουμε για την ταξινόμηση των ελληνικών λημμάτων την ορισμένη συμπεριφορά.
  • Θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντίστοιχο πρότυπο για κάθε γλώσσα που έχει ειδική ταξινομική σειρά.