Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

Πρότυπο:μτχππ

Από Ελληνικό Λεξικό
Τα λάθη είναι μεγάλα όταν η αγάπη είναι μικρή.
Ουγκώ
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

μετοχή παθητικού παρακειμένου του ρήματος