Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

Πρότυπο:-αναγρ-

Από Ελληνικό Λεξικό
Της διαφθοράς του νου, προηγείται η διαφθορά της καρδιάς.
Πασκάλ
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση