Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

αναγκαστικών

Από Ελληνικό Λεξικό
Μη αγνόει σ’ αυτόν· μηδέ αμάρτανε.
Σωκράτης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση