Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

γενεαλογικών

Από Ελληνικό Λεξικό
Μονάχα η αγάπη γιατρεύει, ολοκληρώνει, μας οδηγεί πέρα από τον εαυτό μας.
Marsha Sinetar
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση