Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

εθνικιστικών

Από Ελληνικό Λεξικό
Μη γίνεσαι κριτής των φίλων σου.
Σόλων
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση