Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

ηλεκτρονικών

Από Ελληνικό Λεξικό
Η μεγαλύτερη ανηθικότητα είναι ν’ ασκεί κάποιος ένα επάγγελμα που δεν γνωρίζει.
Ναπολέων
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση