Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

ιδεολογικοπολιτικών

Από Ελληνικό Λεξικό
Η συγνώμη χρειάζεται μεγαλύτερη τόλμη από την τιμωρία.
Πιττακός
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση