Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

ισορροπητικών

Από Ελληνικό Λεξικό
Η σωστή ανατροφή στα παιδιά είναι να τους προσφέρει αξιόπιστο υπόδειγμα ήθους.
Σωκράτης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση