Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

κυκλοθυμικών

Από Ελληνικό Λεξικό
Η αχαριστία είναι προδοσία.
Θεόφραστος
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση