Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

οικονομολογικών

Από Ελληνικό Λεξικό
Φρόνιμος είναι αυτός που αντλεί μαθήματα από το παρελθόν.
Σοφοκλής
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση