Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

συγ-

Από Ελληνικό Λεξικό
Λίγο βαστάει ο θυμός όσων αγαπούν πραγματικά.
Μένανδρος
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση