Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

ταγκάδα

Από Ελληνικό Λεξικό
Η ποιότητα εξαρτάται από την επιλογή.
Δημόκριτος
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση