Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

υαλογραφικών

Από Ελληνικό Λεξικό
Είναι μάταιο να προσδοκάς αδύνατα.
Σοφοκλής
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση