Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

υδραγωγείο

Από Ελληνικό Λεξικό
Η πίστη είναι πιο απαραίτητη και από τη ζωή.
Σωκράτης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση