Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

Грекань

Από Ελληνικό Λεξικό
Επιστήμη χωριζομένη αρετής πανουργία εστί.
Πλάτων
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση