Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

achat

Από Ελληνικό Λεξικό
Της διαφθοράς του νου, προηγείται η διαφθορά της καρδιάς.
Πασκάλ
(Ανακατεύθυνση από Achat)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση