Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

ventilation

Από Ελληνικό Λεξικό
Ο γενναίος φέρεται με παρρησία και αγάπη, παντού και με ειλικρίνεια.
Αριστοτέλης
(Ανακατεύθυνση από Ventilation)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση