Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

Verfehlung

Από Ελληνικό Λεξικό
Λίγο βαστάει ο θυμός όσων αγαπούν πραγματικά.
Μένανδρος
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση