Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

Verletzter

Από Ελληνικό Λεξικό
Ο συνετός πάντα πριν πάθει λογαριάζει.
Όμηρος
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση