Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

vessie

Από Ελληνικό Λεξικό
Μη αγνόει σ’ αυτόν· μηδέ αμάρτανε.
Σωκράτης
(Ανακατεύθυνση από Vessie)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση