Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

vis

Από Ελληνικό Λεξικό
Η αχαριστία έχει μητέρα την υπερηφάνεια και κόρη την αναισχυντία.
Ξενοφών
(Ανακατεύθυνση από Vis)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση