Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

Wetter

Από Ελληνικό Λεξικό
Όταν υπάρχει αδικία, καμία άλλη αρετή δεν ευδοκιμεί.
Αριστοτέλης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση