Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

white

Από Ελληνικό Λεξικό
Οι δυσκολίες δυναμώνουν το νου, όπως η εργασία το σώμα.
Σενέκας
(Ανακατεύθυνση από White)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση