Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

x

Από Ελληνικό Λεξικό
Λίγο βαστάει ο θυμός όσων αγαπούν πραγματικά.
Μένανδρος
(Ανακατεύθυνση από X)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Λατινικά (la)

Χαρακτήρας

x  (la)

Elsewhere on the web

English

Google
ΙΑΤΕ