Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

yack

Από Ελληνικό Λεξικό
Λίγο βαστάει ο θυμός όσων αγαπούν πραγματικά.
Μένανδρος
(Ανακατεύθυνση από Yack)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση