Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

zootechnie

Από Ελληνικό Λεξικό
Δεν αρκεί να τιμούνται οι ενάρετοι, αλλά και να τους μιμούνται.
Ιπποκράτης
(Ανακατεύθυνση από Zootechnie)
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση