Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

effortlessly

Από Ελληνικό Λεξικό
Επιστήμη άνευ αρετής πονηρία εστί.
Αριστοτέλης
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση