Επισκεφτείτε το φόρουμ αν έχετε μια γλωσσική απορία!

etimológia

Από Ελληνικό Λεξικό
Ο κακός είναι ακάθαρτος στην ψυχή, ενώ ο ενάρετος καθαρός.
Πλάτων
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση